Vi har varit verksamma sen 1965, och föreningen har genomgått många förändringar sen dess.

Villaägarföreningen Ystads Sandskog (VYS) är en ideell förening som bildades 1965 och har 526 medlemmar, vilket är ca 97 % av alla arrendatorer med hus (Villaägare) i Ystads Sandskogs stugområde. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen och värna om Sandskogens unika karaktär. VYS är också bl a förhandlingspart vid arrendekontraktsförhandlingar med markägaren, Ystads kommun (Kommunen) remissinstans och diskussionspart gentemot kommunen i olika frågor som berör arrendena och Villaägarna inom stugområdet i Sandskogen. Villaägarna använder sina hus i stor utsträckning året om och allt fler stugägare väljer också att bosätta sig i Sandskogen.


Det här har vi åstadkommit genom åren

  • Förhandlingspart gentemot Ystads kommun avseende arrendekontrakt mellan villaägarna i Ystads Sandskog och Ystads kommun.

  • Acceptans för folkbokföring i Ystads Sandskog.

  • Remissinstans gällande utbyggnaden av Ystads hamn, skötselplan för och bildandet av naturreservat i Ystads Sandskog samt för erosionshanteringen i Ystads kommun. 

  • Utöver ovanstående driver VYS frågor gällande trafik, miljö, byggrättigheter samt områdesbestämmelser i Ystads Sandskog.

 
 

Styrelsen 2019

ordförande

INGMAR SJÖSTRAND 
vysiystad@gmail.com
070-590 01 12

klubbmästare

CHRISTINA PERSSON
vysiystad@gmail.com
073-354 74 12

Kassör

HELENE SEBREN
vysiystad@gmail.com
 073-207 09 01

sekreterare

DANIEL LARSSON
vysiystad@gmail.com
070-558 86 78

PER THULIN
vysiystad@gmail.com

MATS ESPERSSON
vysiystad@gmail.com
070-324 39 57

GUN-BRITT MÅRTENSSON
vysiystad@gmail.com
070-589 33 06

VALBEREDNING

Magnus Björkman 070-827 27 21
Ulla Tedenlid
070-308 29 33
Owe Wallinder