Villaägareföreningen Ystads Sandskog (VYS) är en ideell förening med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen och värna om Sandskogens unika karaktär. Föreningen bildades 1965 och har för närvarande 526 medlemmar, vilket är 97 procent av alla som arrenderar mark i Sandskogen i Ystad.

 
 
IMG_1538.jpeg

Årsmötesprotokoll 2019

 
8879-075.jpg

Årsmöte 2019

Välkommen till VYS årsmöte den 7:e juli kl 10:30 i Ystads Arena.

 
IMG_4399.jpg

Styrelsen har ordet

Det blev ännu en mild och snöfattig vinter och våren kom ovanligt tidigt i hela landet. Vi var nog många som oroade oss för torkan som rådde i april, och om torråret 2018 skulle upprepas.

 
Naturvards-+och+rekreationsanpassad+skotse+lplan+fo%CC%88r+stugomra%CC%8Adet+i+Ystads+sandskog.jpg

skötselplan 2019

I Ystads kommuns skötselplan redovisas förslag på 32 skötselområden samt specifika och generella mål och åtgärder för att öka Sandskogens rekreativa värden.

 
IMG_4393.jpeg

Sandskogen förr & Nu

”Ytterst få platser i landet lär kunna uppvisa en så fantasifull och varierande byggnadsstil inom ett och samma sommarstugeområde som här förekommer.”
Ystad - den räddade miljön

 

“Du trotsiga tall, som sträcker mot himlen din smärta topp,
jag känner din stolta strävan, ditt anande starka hopp.”
— Gustaf Fröding, 1891