Sandskogen domineras av tall som planterades under 1800-talet för att stoppa den sandflykt som ställde till med stora bekymmer i området. Idag återstår endast mindre partier med rörlig sand.

Naturreservatet Ystads sandskog ligger omedelbart öster om Ystad. Det långsmala reservatet sträcker sig nästan 4 km längs med havet söder om kustvägen. Längst i öster har Nybroån sitt utlopp. Sandstranden är välbesökt för bad och sol under sommarmånaderna men används också flitigt som strövområde.

Fakta

Bildat: 1989

Storlek: 10 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Ystads kommun

Skyddstyp: Naturreservat


Galleri

Har du fina bilder på Sandskogen? Skicka dem till oss så lägger vi till dem i galleriet. E-post: vysiystad@gmail.com